Đồ lưu niệm

Mã số: GT 003
Cao: 15cm  Rộng: 22cm  Sâu: 13cm
Giá: 450.000VND

Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
         Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa  

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 360.000VND

Mã số: CV 066
Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND

Lọ hoa sen

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 295.000 vnd

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND

Tượng cô gái nữ sinh

 

Tượng cô gái nghệ thuật

 

Tượng nghệ thuật để bàn

 

 

 


       

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        

Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 384.000 VND
        
Mã số: DL 139
Cao: 5,5cm   Rộng: 7cm
Giá: 67.000 VND
       
       
Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 670.000 VND
       
Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 420.000 VND
        
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 545.000 VND
      
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 
Mã số: CV 105
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 540.000 VND
        
Mã số: CG 070
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
        

Mã số: CHUA 018

Cao: 30cm  Rộng: 16cm  Sâu: 7,5cm

Giá: 411.000 vnd
       

Mã số: CG 068

Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm

Giá: 570,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd