Quà tặng sếp

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 1,880,000 vnd
       
Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
        Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
       
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
       
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.650.000 VND
       
Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.340.000 VND
       
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 930.000 VND
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VND
       Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 870.000 VND
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
        
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.580.000 VND
        
Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       
Mã số: TDA 010
Cao: 39cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.700.000 vnd
       
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 695.000 VND
                    

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.490.000 VND
                   

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.530.000 vnd
       
 

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 
Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 570.000 VND
       

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.450.000 VND
        
Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND