Quà tặng sếp

Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 VND
     

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 640.000 VND

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND

 

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.660.000 VND

 

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.150.000 VND  
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 815.000 VND
                   

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.780.000 VND
                   
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 1.100.000 VND
       
Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.820.000 VND  

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 905.000 vnd

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.700.000 vnd
       
 

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 2.130,000 vnd
       

 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:750,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.460,000 vnd
       

Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 865.000 VND
       
Mã số: TDA 010
Cao: 39cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.900.000 vnd
       
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.750.000 VND