Quà tặng sếp

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.300,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.380.000 vnd
        

Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 665.000 VND
     
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 640.000 VND

Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 2.130,000 vnd
       

Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 245.000 VND
        
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 VND
     

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.550.000 VND

 
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 506.000  VND
                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND

 

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.660.000 VND

 

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.150.000 VND  
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 815.000 VND
                   

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.780.000 VND
                   
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 1.100.000 VND
       
Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.820.000 VND  

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 905.000 vnd