Quà tặng sinh nhật

Size1: Mã số: NK 018
           Cao: 6.5cm  Rộng: 12.5cm  Sâu: 10cm
           Giá: 162.000VND
                   

Size2: Mã số: nk 006

           Cao:6cm  Rộng: 10.5cm

           Giá: 116.000 vnd
                   

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 5cm   Rộng: 11cm
          Giá: 116.000 VND
                 

Size2: Mã số: NK 016

          Cao: 8cm  Rộng: 18cm

          Giá: 232.000 vnd
                

Mã số: BCG 014
Cao: 30cm     Rộng: 15cm
Giá: 1.540.000 VND
        
Mã số: TDA 001
Cao: 7cm   Rộng: 22cm
Giá: 295.000 VND
       

Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 232.000 VND
       

Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND
        
Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 780.000 VND
        
Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 570.000 VND
       
      
Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 422.000 vnd
       
 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
       

Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 242.000 VND
     
Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 512.000 VND
       
Mã số: DE 005
Cao: 28cm    Rộng: 22cm
Giá: 662.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
      
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 735.000 VND
       
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
       
 
Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 242.000 VND
        
       
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 144
Cao:10cm   Rộng: 8cm
Giá: 143.000 VND
        
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       
       

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 360.000VND
        

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 278.000VND
        

Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND
       

Size1: Mã số: LO 064
           Cao: 18cm  Rộng: 16cm  Sâu: 16cm
           Giá: 590.000 VND
                  

Size2: LO 069

           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm

           Giá:  295.000 vnd
                   

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND
        

 
Mã số: LO 051
Cao: 32cm  Rộng: 7cm
Giá: 640,000 vnd
       

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VND
        Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND
        

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 295.000 vnd
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND
        

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND
       

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 450.000VND
       

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND
        
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND
       
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 209.000 VND
       
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        

 

Mã số: DL 073
Cao:6cm   Rộng: 9cm
Giá: 93.000 VND
        
 
Mã số: CV 053
Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 310.000 vnd
       

Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này

Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 132.000 VND
       
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       
Size1: Mã số: CHUA026
           Cao: 49.5cm    Rộng: 26cm  Sâu: 14cm
           Giá: 780.000VND
                  
Size2: Mã số: CHUA 025           Cao: 32,5cm  Rộng: 17cm           Giá: 388.000 vnd
                 
 
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 695.000 VND
                    

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.490.000 VND
                   
Mã số: CV 080
Cao: 11cm   Rộng:24cm
Giá: 490.000 VND
       
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 545.000 VND
      

Mã số: CG 045

Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm

Giá: 548,000 vnd
       

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 678.000 VND
       
 

Mã số: CG 032

Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cm

Giá: 480,000 vnd
        

Mã số: NK021
Cao: 11.5cm    Rộng: 7.5cm  Sâu: 7cm
Giá: 96.000VND
       

Mã số: CV 061

Cao: 10cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 13cm

Giá: 314,000 vnd
       

Mã số: CV 034
Cao: 15cm    Rộng: 17cm  Sâu: 7cm
Giá: 395.000VND
        

Mã số: CG 068

Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm

Giá: 570,000 vnd
       

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       

Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 338.000VND
        

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.530.000 vnd
       
 

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 172.000 VND
       
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND
       

Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.140.000VND
        

Mã số: HO 008
Cao: 27cm   Rộng:21cm
Giá: 650.000 VND
       
Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 565.000 VND