Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 948.000  VND
       
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 4.920.000 VND
        

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 680.000VND

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.300,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.380.000 vnd
        

Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.370.000 VND
        
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.500.000 VND
       

Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 2.130.000 VND
        Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao