Tượng thờ

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
          

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

Mã số: CHUA 014
Cao: 30cm    Rộng: 24cm
Giá: 435.000 VND
       
Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
        
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
        

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND (giảm 10%)
                    

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 780.000 vnd
                 

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
       
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
     

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd
       

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 550.000 vnd


Tượng Phật A Di Đà

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
       

Mã số: PH 058 Đ  
Cao: 50cm - Rộng: 21cm
Giá:2.350.000 vnd
       

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd
        

 Mã số: PH 023
Cao:68cm Rộng::
 Giá:3.300.000 vnd 
       

Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd
       

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND
       

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND
       
 

 

Size1: Mã số: PH 078

           Cao: 19cm  Rộng: 12cm

           Giá: 295,000 vnd
                  

Size2: Mã số: PH 077

           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm

           Giá: 232,000 vnd
                 

Mã số: PH 057  
Cao: 35cm - Rộng: 23cm  
Giá:1.100.000 vnd
        

Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
       Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
       

Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
Giá: 3,480,000 vnd
       

Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
       Tượng Phật Tổ Như Lai hay còn gọi là Đức Phật Thích Ca Mầu Ni
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
       
 

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
       

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.340.000VND
       

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Món quà tết đầy ý nghĩa Tượng đá phong thủy Quan Vân Trường
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
       

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
       
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

 
Mã số: PH 014  
Cao: 46cm  Rộng: 20cm  
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: PH 042
Cao: 40cm  Rộng: 27cm
Giá: 1.630.000 vnd
        

Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND
                    

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
                    
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND 
       
Size1: Mã số: CHUA 007
            Cao: 33cm   Rộng: 15cm
            Giá: 435.000 VND
                   

Size2: Mã số: CHUA 008
            Cao: 45cm    Rộng:21cm
            Giá: 792.000 VND
                    
Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 565.000 VND
       
Mã số: CHUA 005
Cao: 39cm    Rộng: 11cm
Giá: 540.000 VND