Tượng thờ

Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.930.000 vnd
       
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.230.000 VND
                 

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 2.090.000 vnd
                    Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.500.000 VND
       

Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 660.000 VND
       
Mã số: CHUA 005
Cao: 39cm    Rộng: 11cm
Giá: 615.000 VND
       
        

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 280,000 vnd

Mã số: PH 057  
Cao: 35cm - Rộng: 23cm  
Giá:1.280.000 vnd
        

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà, cũng là người đã khai sáng ra đạo Phật, một trong những tín ngưỡng có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Phật Thích Ca là vị Phật đã ngộ ra con đường chân chính để dẫn tới cuộc sống an nhiên, tự tại. Người đã chỉ dạy, dẫn dắt chúng sinh đến với nhứng gì tốt đẹp nhất. 

Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 125.000 VND
                   

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 175.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 295.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 550.000 VND
                    
Size1: Mã số: CHUA 007
            Cao: 33cm   Rộng: 15cm
            Giá: 490.000 VND
                   

Size2: Mã số: CHUA 008
            Cao: 45cm    Rộng:21cm
            Giá: 905.000 VND
                    
Mã số: CHUA 014
Cao: 30cm    Rộng: 24cm
Giá: 490.000 VND
       
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 530.000 VND
       

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.720.000 VND
                 

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 915.000 vnd
                 

Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1.930.000 vnd 
                   

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 4.920.000 VND
        

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 3.160.000 VND
       

Món quà tết đầy ý nghĩa Tượng đá phong thủy Quan Vân Trường

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 4.190.000 VND
       
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 560.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 495.000 VND
     
 
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 595.000 VND
       
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 595.000 VND