Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 285.000VND
        

Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 256.000 VND
        
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 297.000 VND
     
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 440.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 990.000 VND
     
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 575.000 vnd
       
Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.260.000 VND
       
Mã số: DL 080
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 680.000 VND
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.580.000 VND
Mã số: DL 136
Cao: 22cm    Rộng: 21cm
Giá: 790.000 VND
       
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 990.000 VND
        Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 356.000 VND
       
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.300.000 VND
         Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.300.000 VND
      
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.600.000 VND
        Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 380.000 VND
        
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 715.000 VND
       
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 125.000 VND
       
 

Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 695.000 VND
        Tượng Phật Di Lặc ngồi  
Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 415.000 VND