Tượng nội thất

Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       
Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 1,880,000 vnd
       

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000 VND
        
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: BCG 011
            Cao: 18cm   Rộng: 6cm
            Giá: 474.000 VND
                   
Size2: Mã số: BCG 012
            Cao: 37cm   Rộng: 12cm
            Giá: 1.120.000 VND
                   

 

Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 252.000 vnd
       

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND
        
Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 780.000 VND
        
 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        
Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 162.000 VND
        
Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 470.000 VND
       
Mã số: DE 005
Cao: 28cm    Rộng: 22cm
Giá: 662.000 VND
       
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
Mã số: DE 011
Cao: 22cm    Rộng: 19cm
Giá: 735.000 VND
       
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
       
 
Mã số: DL 136
Cao: 22cm    Rộng: 21cm
Giá: 690.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 121
Cao: 8cm   Dài: 11cm
Giá: 116.000 VND
        
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
        
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
       
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 338.000 VND
       
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: GA 005
Cao: 30cm    Rộng: 27cm
Giá: 645.000 VND
        

Size1: Mã số: LO 064
           Cao: 18cm  Rộng: 16cm  Sâu: 16cm
           Giá: 590.000 VND
                  

Size2: LO 069

           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm

           Giá:  295.000 vnd
                   

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND
        

 
Mã số: LO 051
Cao: 32cm  Rộng: 7cm
Giá: 640,000 vnd
       

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VND
        Quà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND
        

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
        
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND
        

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND
       

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd  
            

Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND
        
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 690.000 VND
       
Mã số: CV 029
Cao: 20cm   Rộng: 24cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 418.000 VND
        
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 288.000 VND
       
Mã số: DL 073
Cao:6cm   Rộng: 9cm
Giá: 93.000 VND
        
 
Mã số: DL 068
Cao: 17cm   Rộng: 11cm
Giá: 252.000 VND
       
Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 45cm   Rộng: 14cm           
Giá: 860.000 vnd
        

Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 12cm         
Giá: 470.000 vnd
       
Mã số: HO 003
Cao: 21cm   Rộng: 10cm
Giá: 460.000 vnd
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
        Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VND
       Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
        
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
       Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
       
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND
       
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 590.000 VND
       
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 470.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 618.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 755.000 VND
                    
Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 750.000 VND
       
Mã số: CG 059
Cao: 59cm    Rộng: 29cm
Giá: 1.840.000 VND
       
        
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 695.000 VND
                    

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.490.000 VND
                   
Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.090.000 vnd
          
Mã số: CV 036
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 435.000 VND
        
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 545.000 VND
      
 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 980.000 vnd
        
Mã số: CG 071
Cao:16cm   Rộng: 39cm
Giá: 678.000 VND
       
      

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd
        

Mã số: CG 005

Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm

Giá: 820,000 vnd
       

Mã số: DL 116
Cao: 25cm   Rộng: 28 cm
Giá: 632.000 VND
       
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 402.000 VND
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VND
       Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý

Mã số: CG 021

Cao: 25,5cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 450.000 vnd

       

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       
Mã số: DL 112
Cao: 26cm   Rộng: 14cm
Giá: 475.000 VND
 Tượng Phật Di Lặc
 

Theo truyền thuyết, đức Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hạnh phúc vô bờ. Phật Di Lặc là vị bồ tát thường hóa giải những buồn phiền, giận dữ hay nhứng áp lực căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà tượng Phật Di Lặc được trưng bày và thờ cúng rất rộng rãi.

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd
                   

Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 384.000 VND
        

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
        
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 
Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.090.000 VND
       
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
       

Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
       

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: NK 024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.170.000VND
       

 Mã số: CHUA 008
 Cao: 45cm   Rộng: 20.5cm   Sâu: 13cm
  Giá: 792.000 VND
         

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.450.000 VND
        
Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND
       

Mã số: CG 002
Cao: 10.5cm   Rộng: 41cm   Sâu: 25.5cm
Giá: 662.000 VND
       

Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.

Mã số: LT 002
Cao: 37.5cm   Rộng: 21.5cm   Sâu: 21.5cm
Giá: 2.520.000 VND
       

Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ