Quà tặng người yêu

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.690.000 VND
         Quà tặng - Lọ hoa
Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.690.000 VND
       
       
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.550.000 VND
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.500.000 VND
       
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.440.000VND
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 680.000VND

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.780.000 VND
        

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.150.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 256.000 VND
     
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 680.000 VND
     
Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 470.000 vnd
     
Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 780.000 VND
       
 
Mã số: HO 029
Cao: 21cm   Rộng: 24cm
Giá: 526.000 VND
      
Mã số: HO 008
Cao: 27cm   Rộng:21cm
Giá: 740.000 VND
       
Mã số: HO 041
Cao: 20cm    Rộng:18cm
Giá: 395.000 VND
        
Mã số: HO 033
Cao: 32cm    Rộng: 24cm
Giá: 965.000 VND
       
Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 665.000 VND