Quà tặng người yêu

Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 575.000 vnd
       

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.500.000 VND
       
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.150.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.690.000 VND
       
       
Mã số: BCG 019
Cao: 26cm    Rộng: 11cm
Giá: 905.000 VND
       
Mã số: HO 041
Cao: 20cm    Rộng:18cm
Giá: 395.000 VND
        

Mã số: CG 021

Cao: 25,5cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 14cm

Giá: 498.000 vnd

       

Mã số: CG 006

Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cm

Giá: 600,000 vnd

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.690.000 VND
         Quà tặng - Lọ hoa

Cây trúc là biểu tượng cho người quân tử, chính trực bởi loài cây này tuy cứng mà vẫn mềm mại, dẻo dai, đổ mà không gãy, nó tượng trưng cho  sự rắn rỏi, ý chí kiên cường, bất khuất của đấng nam nhi.

Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.550.000 VND
         Quà tặng tết, lọ hoa đào ngày tết.

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.440.000VND
        

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 680.000VND

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.780.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 256.000 VND
     
Mã số: CG 069
Cao: 25cm   Rộng: 21cm
Giá: 680.000 VND
     
Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 470.000 vnd