Tượng Phật Bà

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.550.000VND Đại Thế Chí Bồ Tát là vị bồ tát đại trí . Ngài lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu đến mọi chúng sinh khiến chúng sinh rời xa cái ác mà đến với cuộc sống bình an.
Tôn tượng Đại Thế Chí Bồ Tát trên đầu thường có búi tóc lớn, trên búi tóc có bảo bình, trong bảo bình chứa ánh sáng trí tuệ. Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát thường đứng hoặc ngồi trên đài sen, tay ngài cầm cành hoa sen màu xanh biểu tượng cho sự thanh khiết. 
         Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát  

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,530,000 vnd
     

Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 990.000 VND
       
Mã số: PH 089
Cao:25cm   Rộng:17cm
Giá: 594.000 VND
     
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 595.000 VND
       
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 595.000 VND 
       
Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 380.000 VND
       
Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 480.000 VND
       

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 245.000 VND
       
Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.520.000 vnd
        
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.330.000 VND
       
    
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 410.000 VND
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 2.090.000 VND
       

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 180.000 VND
        

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 450.000  VND
                  

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 312.000 vnd
                 

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:380.000 VND
       
Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND
       

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.900.000 VND
        

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 480.000 VND
        

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 780.000VND