Tượng linh vật

Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 360.000 VND
        

Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 162.000 VND
        
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.650.000 VND
       

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 185,000 vnd
        

Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 690.000 VND
       
Mã số: CV 029
Cao: 20cm   Rộng: 24cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 418.000 VND
        
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000   
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
        
Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND
        
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 695.000 VND
       

Size1: Mã số: KHI 014
           Cao: 21cm   Rộng: 29cm  Sâu 14cm
           Giá: 535.000 VND
                   

Size2: Mã số: KHI 013

           Cao:11cm  Rộng: 15.5cm

           Giá: 211.000 vnd
                  

Bức tượng ba chú khỉ (không nghe, không nhìn, không nói) đẹp và nhiều ý nghĩa, phù hợp để trang trí văn phòng, nhà cửa hoặc dùng làm quà tặng dịp Tết Bính Thân 2016.

Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
       
Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 570.000 VND
       
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 
        

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND