Tượng phong thủy

Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 380.000 VND
       
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 595.000 VND
       
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 245.000 VND
       

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 280.000 vnd
                  

Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.330.000 VND
       
    
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 2.090.000 VND
       

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 180.000 VND
        

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 450.000  VND
                  

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 312.000 vnd
                 

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.900.000 VND
        

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 480.000 VND
        

Mã số: PH 042
Cao: 40cm  Rộng: 27cm
Giá: 1.830.000 vnd
        

Mã số: PH 066

Cao: 27 cm

Rộng: 16 cm

Giá: 580.000 vnd

Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 480.000 VND
       

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 595.000 VND 
       
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 495.000 VND
     
 
Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.520.000 vnd
        
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 575.000 vnd
       
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 450.000 VND
        
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 125.000 VND
                   

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 175.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 295.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 550.000 VND
                    
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 498.000 VND
        Quà tết năm 2016, tượng Quan Công