Quan Công múa võ bé

Tượng Quan Công múa võ bé
Tượng Quan Công múa võ bé
Guan yu
Guan yu
Quan Công múa võ
Quan Công múa võ
Tượng Quan Công múa võ bé
Tượng Quan Công múa võ bé
Tượng Quan Vân Trường múa võ
Tượng Quan Vân Trường múa võ
Tượng Quan Vũ múa võ
Tượng Quan Vũ múa võ
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 654.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 850.000 VND
Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Tags:

Quan Công múa võ bé

Quan Công múa võ bé

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.600.000 VND

Tượng Phật Thích ca

Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.056.000 vnd

Tượng Phật nằm

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 715.000 VND  

Khỉ bố con

 Mã số: KHI 005    Cao: 17cm    Rộng: 15cm    Giá: 269.000 vnd

Đức Mẹ bồng con đứng

Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 542.000 VND

Cô gái đỡ nến

Mã số: CG 017
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 416.000

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.280.000VND

Facebook E3D

 

Sitemap