Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Size1: Mã số: QC 017

           Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm

           Giá: 1,960,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036

           Cao: 

           Giá: 2.980.000 vnd

Tags:

Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Quà tặng người yêu - Tượng đôi tình nhân

Size1: Mã số: HO 021           Cao: 45cm   Rộng: 14cm           Giá:...

Tượng Phật Di Lặc ngồi trên bị

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 189.000 VND

Bình Tam Long

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.350.000 VND Lọ hoa

Đạt Ma sư tổ

Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 715.000 VND

Tượng Phật Thích Ca

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.420.000 VND

Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát 25cm

Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 426.000 VND

Quán Thế Âm Bồ Tát...

Phật Di Lặc ngũ tặc ngồi nhỡ

Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 548.000 VND

Facebook E3D

 

Sitemap