Quan Công cưỡi ngựa bé

Quan Công cưỡi ngựa bé

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng Phật Bà

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 654.000VND

Bộ ba cô gái múa to

Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.480.000VND

Di Lặc nằm sấp ôm vàng

Mã số: DL 121
Cao: 8cm   Dài: 11cm
Giá: 110.000 VND

Tượng nghệ thuật - Cô gái suy tư

Mã số: CG 076 Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm Giá: 460,000 vnd

Phật Chuẩn Đề bé

Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 831.000 VND

Quan Công đọc sách bé

Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 455.000VND

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.280.000VND

Facebook E3D

 

Sitemap