Tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt

Tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Mã số: PH 042Cao: 40cm  Rộng: 27cmGiá: 1.560.000 vnd

Tượng tam mã

Mã số: NGUA 022 Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm Giá: 732.000 vnd

Tượng Phật Bà Quan Âm

Mã số: PH 075 Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cm Giá: 159,000 vnd

Cô múc nước

Mã số: CG 046
Cao: 29cm    Rộng: 16cm
Giá: 565.000 VND

Cô gái gánh lúa

Mã số: CG 041
Cao: 33cm    Rộng: 25cm
Giá: 726.000 VND

Tượng mục đồng cưỡi trâu

Mã số: CV034
Cao: 15cm    Rộng: 17cm  Sâu: 7cm
Giá: 379.000VND

Lọ Rồng hóa đào

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.090.000 VND Lọ hoa

Facebook E3D

 

Sitemap