Tượng Phật Thích Ca

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Buddha
Buddha
Tượng phật giáo
Tượng phật giáo
Tượng Phật Tổ Như Lai
Tượng Phật Tổ Như Lai
Tượng Tất Đạt Đa Cồ Đàm
Tượng Tất Đạt Đa Cồ Đàm
Tượng thờ
Tượng thờ
Tượng vị phật lịch sủ
Tượng vị phật lịch sủ

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.760.000 VND

Tags:

Tượng Phật Thích Ca

Tượng Phật Thích Ca

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Cột tam không to

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
 

Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Size1: Mã số: QC 017            Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm          ...

Thánh giá đại

Mã số: CHUA 019 Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm Giá: 2,350,000 vnd

Phật Di Lặc đứng đội như ý to

Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 833.000 VND

Di Lặc thả tiền vàng

Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 985.000 VND Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng

Đồ trang trí nội thất - Tượng nghệ thuật

 Mã số: CG 020Cao: Giá: 830.000 vnd

Tam Đa liền

Mã số: TDA 005
Cao: 19cm   Rộng: 30cm
Giá: 704.000 VND

Facebook E3D

 

Sitemap