Tượng Phật A Di Đà

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 255,000 vnd

Tags:

Tượng Phật A Di Đà

Tượng Phật A Di Đà

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng Phật Bà Quan Âm

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá: 336.000 VND
      

Di Lặc áo hoa bé

Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 115.000 VND
 

Bộ Tam Thánh bé

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 985.000VND

Tượng Di Lặc ngồi gánh như ý

Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.190.000 VND Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý

Cô gái ngồi bê lọ - Tượng nghệ thuật

Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 440.000 VND

Gạt tàn phỗng

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 264.000VND

Tượng nghệ thuật - Cô gái đánh đàn

Mã số: CG 068 Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm Giá: 540,000 vnd

Facebook E3D

 

Sitemap