Phật Bà Quan Âm

Phật Bà Quan Âm

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng cô gái nằm cong người đỡ nến

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 654.000 VND

 

Gạt tàn nghệ thuật đôi trai gái

Mã số: GT 011
Cao: 7.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 13.5cm
Giá: 269.000 vnd

Tượng Phật Bà Quan Âm

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá: 336.000 VND
      

Bé nằm sấp

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 5cm   Rộng: 11cm
          Giá: 110.000...

Phật Di Lặc ngồi trên bầu rượu to

Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 272.000 VND

Di Lặc gánh tiền gánh rượu

Mã số DL 006:
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 554.000 VND

Trâu sáo

Mã số: CV 036
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 435.000 VND

Facebook E3D

 

Sitemap