Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.780.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
 
Mã số: PH 058
Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 654.000VND
 
Mã số : PH 082
Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm
 
Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.600.000 VND
 
Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 426.000 VND
 
Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.260.000 vnd
 
 Mã số: PH 023 Cao:68cm Rộng:: Giá:3.160.000 vnd 
 
Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 495.000 VND
 
Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá: 336.000 VND
      
 
Mã số: PH 075
Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cm
 
Size2: Mã số: PH 021
            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm
 
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND
 
Mã số: PH 042Cao: 40cm  Rộng: 27cmGiá: 1.560.000 vnd
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 367.000 VND
 
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.070.000 VND
    
 
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 218.000 VND
 
Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 336.000 VND
 
Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 426.000 VND

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
 
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 495.000 VND
 
Mã số: PH 089
Cao:25cm   Rộng:17cm
Giá: 545.000 VND
 
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
 
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 831.000 VND
 
Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.265.000