Tượng Phật đa dạng

Tượng Phật A Di Đà

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 523.000 vnd

Tags:

Tượng Phật A Di Đà

Tượng Phật A Di Đà

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng Phật A Di Đà

Mã số: PH 083 Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm Giá: 255,000 vnd

Lọ Rồng hóa đào

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.090.000 VND Lọ hoa

Cô gái múa bé

Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 540.000 VND
      

Trẻ kéo nhau

Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 530.000 VND

Thần tài

Mã số: NK 015
Cao: 35cm    Rộng: 19cm
Giá: 546.000 VND

Tượng hôn nhau

Mã số: HO 033
Cao: 32cm    Rộng: 24cm
Giá: 787.000 VND

Bát Hương

Size1: Mã số: LT 009
           Cao: 12.5cm   Rộng: 11.5cm  Sâu: 11.5cm

Facebook E3D

 

Sitemap