Tượng Di Lặc gánh đào

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.089.000 vnd

 

Tags:

Tượng Di Lặc gánh đào

Tượng Di Lặc gánh đào

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tượng cô gái nằm cong người đỡ nến

Mã số: CG 072
Cao: 25cm   Rộng: 23cm
Giá: 654.000 VND

 

Thiềm Thừ 20cm

Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 665.000 VND

Tượng nghệ thuật - Cô gái suy tư

Mã số: CG 076 Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm Giá: 460,000 vnd

Cô gái ngồi bê lọ - Tượng nghệ thuật

Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 440.000 VND

Di Lặc đứng cầm đồng tiền

Mã số: DL 128
Chiều cao: 28cm   Rộng: 19cm
Giá:  515.000 VND
     

Gạt tàn sọ to

Mã số: GT 018
Cao: 12cm    Rộng: 12.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 478.000 VND

Gà tiền giáp to

Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 406.000 VND

Facebook E3D

 

Sitemap