Quà tết tặng sếp 2016

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000VND

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND

Lọ hoa

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VNDQuà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VNDQuà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VNDQuà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND

Lọ hoa

Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VNDQuà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
   

 

size1: Mã số: QC 003
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND

Size2: Mã số: QC 045

           Cao: 30cm  Rộng: 15cm

           Giá: 780.000 vnd

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000
      
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VNDQuà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
        5.508.000 vnd

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND

Mã số: CG 002
Cao: 10.5cm   Rộng: 41cm   Sâu: 25.5cm
Giá: 662.000 VND

Tượng cô gái nghệ thuật. Chiếc đĩa này mà bày bánh kẹo cho ngày tết thì cực kỳ độc đáo và đẹp mắt.