Quà tặng sinh nhật

 Mã số: CG 008 ĐCao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cmGiá: 480.000 vnd
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
 
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND

Size1: Mã số: LO 064
           Cao: 18cm  Rộng: 16cm  Sâu: 16cm
           Giá: 590.000 VND

Size2: LO 069

           Cao: 14.5cm  Rộng 11.5cm

           Giá:  295.000 vnd

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VNDQuà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND

Lọ hoa

Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 450.000VND

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND

Lọ hoa

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd

Mã số: HO 002Cao: 35cm  Rộng: 24cmGiá: 1,530,000 vnd

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

Mã số: DL 109

Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd