Quà tết Bính Thân

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000VND

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: KHI 003
Cao: 36cm
Giá: 535.000 VND
 

Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND

Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VNDQuà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số DL 006:
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 554.000 VND
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 850.000 VNDQuà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VNDQuà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VNDQuà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VNDQuà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 010
Cao: 29.5cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 14cm
Giá: 1.070.000 VND

Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân

Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.090.000 VND      Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND

Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VNDQuà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VNDQuà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VNDQuà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 422.000 VND

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 258.000 vnd
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
   
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 725.000 VND

 

size1: Mã số: QC 003
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND

Size2: Mã số: QC 045

           Cao: 30cm  Rộng: 15cm

           Giá: 780.000 vnd

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VNDQuà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VNDQuà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VNDQuà tết năm 2016, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 800.000  VND
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000
      
Mã số: DL 110
Cao: 13cm    Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
     
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VNDQuà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND
        5.508.000 vnd

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 010
Cao: 60cm    Rộng: 30cm  Sâu 20cm
Giá: 2.950.000 VND

Tượng Quan Công đẹp - Tượng Quan Vũ đẹp - Tượng Quan Vân Trường đẹp- Món quà tết đầy ý nghĩa

Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 550.000VND

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá: 1.145.000 VND     Quà tặng tết, linh vật rồng.