Quan Công cưỡi ngựa

Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
   
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 725.000 VND
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VNDQuà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 800.000  VND

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 
Giá: 3.280.000 vnd

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND