Quà Tết 2016

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.450.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 567.000 VND

Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.375.000 VND Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số DL 006:
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 554.000 VND
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.150.000 VND Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp


 
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 810.000 VND Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 985.000 VND Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 796.000 VND
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 2.880.000 VND Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.480.000 VND Quà tặng - Lọ hoa
Lọ hoa cúc làm quà tết tặng người thân
Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.045.000 VND         Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc
Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.200.000VND
Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.480.000 VND
       
Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.380.000 VND
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 693.000 VND Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.960.000 VND
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.276.000 VND
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.045.000 VND Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.190.000 VND Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 4.680.000 VND
   
Mã số: QC 009
Cao: 23cm    Rộng :27 cm
Giá: 670.000 VND
 
Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 654.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 850.000 VND Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 984.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.780.000 Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.790.000 VND Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 3.950.000 VND
       Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 445.000 VND Quà tết năm 2016, tượng Quan Công

Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1.590.000 vnd Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 495.000 VND
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 530.000 VND
Mã số: QC 039
Cao:30 cm    Rộng:22 cm
Giá: 775.000  VND
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.375.000
      
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.190.000 VND Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
       
Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân, tượng Di Lặc    
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 554.000 VND
Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 5.920.000 VND
Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 464.000VND
Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 523.000VND
Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.780.000 VND
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá: 1.090.000 VND       Quà tặng tết, linh vật rồng.