Hình Phật Di Lặc

Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
 
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
        
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VNDQuà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Mã số: DL 110
Cao: 13cm    Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
     

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd

Mã số: DL 109

Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VNDSize2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vndSize3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vndSize4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
 

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND

Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND