Quà tặng tân gia

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000VND

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND

Lọ hoa

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND

Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND

Mã số: LO 013
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 590.000VND

Mã số: LO 031
Cao: 38cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.550.000 VNDQuà tặng - Lọ hoa

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND

Mã số: LO 072
Cao: 39cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.550.000 VND
       

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND

Lọ hoa

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd

Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
        
Mã số: LO 003
Cao: 28cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.340.000 VND
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VNDQuà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VNDQuà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VNDQuà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VNDQuà tết năm 2016, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
Mã số: HO 006Cao: 30cm   Rộng: 18cmGiá: 1.090.000 vnd
 Mã số: CG 009Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cmGiá: 980.000 vnd

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd

Mã số: HO 002Cao: 35cm  Rộng: 24cmGiá: 1,530,000 vnd
Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.350.000 vnd

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd

Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.100.000 vnd

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 
Giá: 3.280.000 vnd