Tượng mỹ nghệ

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND

Lọ hoa

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 476.000 VND

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 265.000 vnd

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND

 Mã số: CG 008 ĐCao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cmGiá: 480.000 vnd
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
 
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VNDQuà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND

Mã số: LO 057
Cao: 11.5cm  Rộng: 9cm  Sâu: 9cm
Giá: 256.000VND

Mã số: LO 068
Cao: 32cm  Rộng: 22cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.250.000VND

Mã số: LO 048
Cao: 38cm   Rộng: 25cm  Sâu 21cm
Giá: 2.500.000 VND

Mã số: LO 067
Cao: 23cm   Rộng: 16cm   Sâu: 16cm
Giá: 970.000 VND

Lọ rồng với dáng thẳng nên bạn có thể dùng làm lọ để hương trên ban thờ hay làm lọ cắm bút vẽ... đều rất đẹp.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND

Lọ hoa

Mã số: LO 008
Cao: 19.5cm  Rộng: 16.4cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 450.000VND

Mã số: LO 004
Giá: 960.000 VND

Lọ hoa

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd

Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND

Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 430.000 VND

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 860.000 VND
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND

Size1: Mã số: PH 078

           Cao: 19cm  Rộng: 12cm

           Giá: 295,000 vnd

Size2: Mã số: PH 077

           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm

           Giá: 232,000 vnd

Size1: Mã số: HO 021           Cao: 45cm   Rộng: 14cm           Giá: 860.000 vndSize2: Mã số: HO 019          Cao: 35cm   Rộng: 12cm          Giá: 470.000 vnd 
Mã số: HO 003Cao: 21cm   Rộng: 10cmGiá: 460.000 vnd
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
        
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VNDQuà tết tặng người thân, tượng Quan Công.
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VNDQuà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VNDQuà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VNDQuà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 005
Cao: 51cm    Rộng: 48cm
Giá: 4.340.000 VND
      Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công đẹp
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VNDQuà tết năm 2016, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 418.000  VND

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 295.000 vnd
     

Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 367.000 VND
Mã số: HO 006Cao: 30cm   Rộng: 18cmGiá: 1.090.000 vnd
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 545.000 VND
 Mã số: CG 009Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cmGiá: 980.000 vnd

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 540,000 vnd

Mã số: DL 110
Cao: 13cm    Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
     

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 560,000 vnd

Mã số: HO 002Cao: 35cm  Rộng: 24cmGiá: 1,530,000 vnd
Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.350.000 vnd
Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:350.000 VND
      
Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND
    

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   Rộng: 14.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd

Mã số: DL 109

Cao: 13cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VNDSize2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vndSize3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vndSize4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
 

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND

Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.320.000
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 
Giá: 3.280.000 vnd

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.340.000VND
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 232.000 VND

 Mã số: CHUA 008
 Cao: 45cm   Rộng: 20.5cm   Sâu: 13cm
  Giá: 792.000 VND

 

Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND

Mã số: LT 002
Cao: 37.5cm   Rộng: 21.5cm   Sâu: 21.5cm
Giá: 2.520.000 VND

Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ