Slideshow tổng hợp các mẫu tượng mỹ nghệ

Slideshow tổng hợp các mẫu tượng mỹ nghệ

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Tỳ hưu 30cm

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm
Giá: 1.390.000 VND

Tượng cô gái múa nhạc

Mã số: CG 045 Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm Giá: 495,000 vnd

Điếu rồng đại

Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.070.000VND

Phật Bà Quan Âm

Mã số PH 041 Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm Giá: 2,160,000 vnd

Dê tiền 16cm

Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Roongjj: 24cm
Giá: 466.000 VND

Di Lặc đứng cầm đào

Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 440.000 VND

Lọ hoa

   Mã số: LO 073Cao: 48cm  Rộng: 24cmGiá: 1,480,000 vnd

Facebook E3D

 

Sitemap