Gạt tàn ngựa to

Mã số: GT 013
Cao: 26cm Rộng: 25.5cm Sâu: 19cm
Giá: 632.000 vnd

Tags:

Gạt tàn ngựa to

Gạt tàn ngựa to

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Di lặc tựa vàng đế tròn

Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 218.000 VND

Đức Mẹ chắp tay

Mã số: CHUA 005
Cao: 39cm    Rộng: 11cm
Giá: 517.000 VND
        

Lọ hoa tai rồng

Mã số: LO 044 Cao: 38cm  Rộng: 28cm  Sâu: 17cm Giá: 1,480,000 vnd

Cá heo đôi bé

Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 218.000 VND

Tượng Phật Thích ca

Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.056.000 vnd

Tượng Phật Di Lặc dâng vàng

Mã số: DL 027 Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm Giá: 1,420,000 vnd

Phật Bà Quan Âm

Mã số PH 041 Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm Giá: 2,160,000 vnd

Facebook E3D

 

Sitemap