Bộ Tam Đa trong quả trứng

Mã số: TDA 009
Cao: 16cm  Rộng: 10cm  Sâu: 10.5cm
Giá: 230.000 vnd

Tags:

Bộ Tam Đa trong quả trứng

Bộ Tam Đa trong quả trứng

Liên hệ E3D

Hotline:    091 25 725 38

Email:     

Facebook: Tượng mỹ nghệ E3D

Địa chỉ:    80 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Khâm Thiên

Công nghệ tương tác 3D được thực hiện bởi VR3D.vn 

Tượng thủ công mỹ nghệ khác

Cá heo đôi bé

Mã số: CV 006
Cao: 14.5cm    Rộng: 9.5cm  Sâu 7.5cm
Giá: 218.000 VND

Trâu sáo

Mã số: CV 036
Cao: 15cm    Rộng: 18cm
Giá: 435.000 VND

Tượng mẹ Quan Âm

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 426.000 VND

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.280.000VND

Tượng Di Lặc ngũ tặc đứng

Mã số: DL 123
Cao: 30cm   Rộng:27cm
Giá: 704.000 VND   Quà tết 2016 cho người thân,...

Bình Tam Long

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.350.000 VND Lọ hoa

Gà tiền 30cm

Mã số: GA 005
Cao: 30cm    Rộng: 27cm
Giá: 640.000 VND

Facebook E3D

 

Sitemap